ข้อสอบพัฒนาทักษะ ป.1 วิชาประวัติศาสตร์ หน่วยที่ 3 ชาติไทย

ข้อสอบวิชาประวัติศาส[…]

ข้อสอบพัฒนาทักษะ ป.1 วิชาประวัติศาสตร์ หน่วยที่ 2 พัฒนาการมนุษชาติ

ข้อสอบวิชาประวัติศาส[…]

ข้อสอบพัฒนาทักษะ ป.1 วิชาประวัติศาสตร์ หน่วยที่ 1 ยุคสมัยและวิธีการทางประวัติศาสตร์

ข้อสอบวิชาประวัติศาส[…]

ข้อสอบ มฐ. ป.1 ชุดที่ 2

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี […]

ข้อสอบ มฐ. ป.1 วิชาประวัติศาสตร์ ชุดที่ 1 ตอนที่ 2

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี […]

ข้อสอบ มฐ. ป.1 วิชาประวัติศาสตร์ ชุดที่ 1 ตอนที่ 1

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี […]

ข้อสอบกลางปี ป.1 ฉบับที่ 1

รวมข้อสอบกลางปี ป.1 […]