ข้อสอบ ม.3

รวมข้อสอบ ม.3

รวมแบบฝึกหัด แบบทดสอบ เทอม 1 เทอม 2 ข้อสอบแบบปรนัย เตรียมสอบ พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ O-NETม.3 ติวข้อสอบภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ข้อสอบพร้อมเฉลย ม.3 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาคณิตศาสตร์ วิชาประวัติศาสตร์ วิชาพระพุทธศาสนา วิชาภาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาศิลปะ วิชาสังคมศึกษา วิชาพลศึกษาและสุขศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ ข้อสอบสามารถฝึกทำผ่าน คอม มือถือ และ แท็บเล็ต ได้นะครับ

คลิกที่ชื่อด้านล่างเพื่อเลือกประเภทข้อสอบ

ข้อสอบ ม.3 ภาคเรียนที่ 1 กลางภาค ชุดที่ 1

ข้อสอบมาตรฐานพื้นฐาน ม.3 ชุดที่ 1

ข้อสอบมาตรฐานพื้นฐาน ม.3 ชุดที่ 2

แบบทดสอบ มาตรฐานชั้นปี ม.3 ชุดที่ 1

แบบทดสอบ มาตรฐานชั้นปี ม.3 ชุดที่ 2

แบบทดสอบ มาตรฐานชั้นปี ม. 3 ชุดที่ 3

แนวข้อสอบ O-NET ม.3

ข้อสอบ O-NET ม.3 ปี 56

ข้อสอบ O-NET ม.3 ปี 58

 

 

Rating: 4.2. From 26 votes.
Please wait...