ข้อสอบ ม.1

รวมข้อสอบ ม.1

รวมแบบฝึกหัด แบบทดสอบ เทอม 1 เทอม 2 ข้อสอบแบบปรนัย เตรียมสอบ พร้อมเฉลย ติวข้อสอบภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ข้อสอบพร้อมเฉลย ม.1 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาคณิตศาสตร์ วิชาประวัติศาสตร์ วิชาพระพุทธศาสนา วิชาภาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาศิลปะ วิชาสังคมศึกษา วิชาพลศึกษาและสุขศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ ข้อสอบสามารถฝึกทำผ่าน คอม มือถือ และ แท็บเล็ต ได้นะครับ

คลิกที่ชื่อด้านล่างเพื่อเลือกประเภทข้อสอบ

ข้อสอบ ม.1 มาตรฐานปลายภาค ชุดที่ 1

ข้อสอบ ม.1 ภาคเรียนที่ 1 กลางภาค ชุดที่ 1

ข้อสอบมาตรฐานพื้นฐาน ม.1 ชุดที่ 1

ข้อสอบมาตรฐานพื้นฐาน ม.1 ชุดที่ 2

แบบทดสอบ มาตรฐานชั้นปี ม.1 ชุดที่ 1

แบบทดสอบ มาตรฐานชั้นปี ม.1 ชุดที่ 2

 

 

Rating: 3.8. From 39 votes.
Please wait...