ข้อสอบ มฐ. ป.1 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชุดที่ 1 ตอนที่ 1

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชุดที่ 1 ตอนที่ 1

  • ข้อสอบ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป.1 ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ชุดที่ 1 ตอนที่ 1

แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ป.1 ข้อสอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อสอบ แบบทดสอบ แบบฝึกหัด ออนไลน์ฟรี แบบทดสอบสาระการเรียนรู้พื้นฐานวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ติวฟรี ข้อสอบมาตรฐานพื้นฐาน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป.1 ชุดที่ 1 ตอนที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ติวเตรียมสอบวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับชั้น ป. 1 ข้อสอบแบบฝึกหัดออนไลน์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แนวข้อสอบพร้อมเฉลย วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป.1 แบบทดสอบออนไลน์ ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ ข้อสอบมาตรฐานแบบปรนัย
ตัวข้อสอบจะเป็นข้อสอบเก่าที่มีเผยแพร่ในระบบอินเทอร์เน็ต จากเว็บ http://www.aksorn.com/
ถ้ามีข้อที่เฉลยผิดรบกวดช่วยแจ้งใต้บทความด้วยครับ
ข้อสอบสามารถฝึกทำผ่าน คอม มือถือ และ แท็บเล็ต ได้นะครับ

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

No votes yet.
Please wait...

ใส่ความเห็น