ข้อสอบ มฐ. ป.1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชุดที่ 1 ตอนที่ 1

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชุดที่ 1 ตอนที่ 1

  • ข้อสอบ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ชุดที่ 1 ตอนที่ 1

แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ป.1 ข้อสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ข้อสอบ แบบทดสอบ แบบฝึกหัด ออนไลน์ฟรี แบบฝึกหัดและข้อสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ข้อสอบแบบออนไลน์ ป.1ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แนวข้อสอบพร้อมเฉลยวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 ข้อสอบมาตรฐานพื้นฐานวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 สาระการเรียนรู้พื้นฐานวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ ข้อสอบแบบฝึกหัดออนไลน์ข้อสอบมาตรฐานแบบปรนัยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ตัวข้อสอบจะเป็นข้อสอบเก่าที่มีเผยแพร่ในระบบอินเทอร์เน็ต จากเว็บ http://www.aksorn.com/
ถ้ามีข้อที่เฉลยผิดรบกวดช่วยแจ้งใต้บทความด้วยครับ
ข้อสอบสามารถฝึกทำผ่าน คอม มือถือ และ แท็บเล็ต ได้นะครับ

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

No votes yet.
Please wait...

ใส่ความเห็น