ข้อสอบ มฐ. ป.1 วิชาพระพุทธศาสนา ชุดที่ 1 ตอนที่ 1

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาพระพุทธศาสนา ชุดที่ 1 ตอนที่ 1

ข้อสอบ วิชาพระพุทธศาสนา ป.1 ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ชุดที่ 1 ตอนที่ 1

แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ป.1 ข้อสอบวิชาพระพุทธศาสนา ข้อสอบ แบบทดสอบ แบบฝึกหัด ออนไลน์ฟรี ข้อสอบออนไลน์พร้อมเฉลย วิชาพระพุทธศาสนา ป.1 ข้อสอบมาตรฐานแบบปรนัยวิชาพระพุทธศาสนา ป.1 ชุดที่ 2 ตอนที่ 1 สาระการเรียนรู้พื้นฐานวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แนวข้อสอบพร้อมเฉลย วิชาพระพุทธศาสนา ป.1 แบบฝึกหัดและแบบทดสอบ ติวเตรียมสอบ ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ ข้อสอบมาตรฐานแบบปรนัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ตัวข้อสอบจะเป็นข้อสอบเก่าที่มีเผยแพร่ในระบบอินเทอร์เน็ต จากเว็บ http://www.aksorn.com/
ถ้ามีข้อที่เฉลยผิดรบกวดช่วยแจ้งใต้บทความด้วยครับ
ข้อสอบสามารถฝึกทำผ่าน คอม มือถือ และ แท็บเล็ต ได้นะครับ

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

No votes yet.
Please wait...

ใส่ความเห็น