ข้อสอบ มฐ. ป.1 ชุดที่ 2

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชุดที่ 2

แบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ป.1 ชุดที่ 2

  • ข้อสอบ ป.1 แบบปรนัย มาตรฐานชั้นปี ชุดที่ 2

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีแบบปรนัย ข้อสอบแบบปรนัย ป.1 แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ป.1 ข้อสอบ แบบทดสอบ แบบฝึกหัด ออนไลน์ฟรี แบบทดสอบสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ข้อสอบมาตรฐานพื้นฐาน ป.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ติวเตรียมสอบ สำหรับชั้น ป. 1 รวม ข้อสอบมาตรฐาน ป.1 แบบฝึกหัด แบบทดสอบ แนวข้อสอบ ป.1 พร้อมเฉลย แนวข้อสอบพร้อมเฉลยข้อสอบวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี, ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์, ข้อสอบวิชาภาษาไทย, ข้อสอบวิชาประวัติศาสตร์, ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์, ข้อสอบวิชาพระพุทธศาสนา, ข้อสอบวิชาศิลปะ, ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา, ข้อสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา, เพื่อใช้ฝึกทำในการเตรียมสอบ แนวข้อสอบพร้อมเฉลย จะเป็นข้อสอบเก่าที่มีเผยแพร่ในระบบอินเทอร์เน็ต
โหลด ใบข้อสอบ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด จากเว็บ http://www.aksorn.com/
ตัวข้อสอบจะเป็นข้อสอบเก่าที่มีเผยแพร่ในระบบอินเทอร์เน็ต จากเว็บ http://www.aksorn.com/
ถ้ามีข้อที่เฉลยผิดรบกวดช่วยแจ้งใต้บทความด้วยครับ
ข้อสอบสามารถฝึกทำผ่าน คอม มือถือ และ แท็บเล็ต ได้นะครับ

คลิกที่วิชาเพื่อเลือกทำข้อสอบ

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชุดที่ 2
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ป.1 ชุดที่ 2

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี วิชาคณิตศาสตร์ ป.1

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี วิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ป.1

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี วิชาทัศนศิลป์ ป.1

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป.1

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี วิชาประวัติศาสตร์ ป.1

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี วิชาพระพุทธศาสนา ป.1

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี วิชาภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ป.1

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี วิชาภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ป.1

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี วิชาภาษาอังกฤษ ป.1

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี วิชาสังคมศึกษาฯ ป.1

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather
No votes yet.
Please wait...

ใส่ความเห็น