ข้อสอบ ป.6

รวมข้อสอบ ป.6

รวมแบบฝึกหัด แบบทดสอบ เทอม 1 เทอม 2 ข้อสอบแบบปรนัย เตรียมสอบ พร้อมเฉลย ติวข้อสอบภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ข้อสอบพร้อมเฉลย ป.6 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาคณิตศาสตร์ วิชาประวัติศาสตร์ วิชาพระพุทธศาสนา วิชาภาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาศิลปะ วิชาสังคมศึกษา วิชาพลศึกษาและสุขศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ ข้อสอบสามารถฝึกทำผ่าน คอม มือถือ และ แท็บเล็ต ได้นะครับ

คลิกที่ชื่อด้านล่างเพื่อเลือกประเภทข้อสอบ

ข้อสอบกลางปี ป.6 ฉบับที่ 1

ข้อสอบมาตรฐาน ป.6 ชุดที่ 1

ข้อสอบมาตรฐาน ป.6 ชุดที่ 2

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ป.6 ชุดที่ 1

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ป.6 ชุดที่ 2

แนวข้อสอบ O-NET ป.6 ชุดที่ 1

แนวข้อสอบ O-NET ป.6 (ปี 53)

ข้อสอบ O-NET ป.6 ปี 58

แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ป.6 ชุดพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

 

 

Rating: 3.7. From 20 votes.
Please wait...