ข้อสอบ ป.4

รวมข้อสอบ ป.4

รวมแบบฝึกหัด แบบทดสอบ เทอม 1 เทอม 2 ข้อสอบแบบปรนัย เตรียมสอบ พร้อมเฉลย ติวข้อสอบภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ข้อสอบพร้อมเฉลย ป.4 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาคณิตศาสตร์ วิชาประวัติศาสตร์ วิชาพระพุทธศาสนา วิชาภาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาศิลปะ วิชาสังคมศึกษา วิชาพลศึกษาและสุขศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ ข้อสอบสามารถฝึกทำผ่าน คอม มือถือ และ แท็บเล็ต ได้นะครับ

คลิกที่ชื่อด้านล่างเพื่อเลือกประเภทข้อสอบ

ข้อสอบกลางปี ป.4 ฉบับที่ 1

ข้อสอบปลายปี ป.4 ฉบับที่ 1

ข้อสอบมาตรฐาน ป.4 ชุดที่ 1

ข้อสอบมาตรฐาน ป.4 ชุดที่ 2

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ป.4 ชุดที่ 1

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ป.4 ชุดที่ 2

แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ป.4 ชุดพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

 

 

Rating: 3.0. From 51 votes.
Please wait...