ข้อสอบ ป.1

ข้อสอบ แบบทดสอบ แบบฝึกหัด ออนไลน์ ป.1

รวมข้อสอบ ป.1

รวมข้อสอบ แบบทดสอบ แบบฝึกหัด ออนไลน์

เทอม 1 เทอม 2 ข้อสอบ เตรียมสอบ ข้อสอบ พร้อมเฉลย แบบฝึกหัด ติวข้อสอบภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ข้อสอบกลางปี ปลายปี แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน ฟรีแนวข้อสอบพร้อมเฉลย, ข้อสอบวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี, ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์, ข้อสอบวิชาภาษาไทย, ข้อสอบวิชาประวัติศาสตร์, ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์, ข้อสอบวิชาพระพุทธศาสนา, ข้อสอบวิชาศิลปะ, ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา, ข้อสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา, ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ,รวมข้อสอบเก่าพร้อมเฉลย,ตัวอย่างข้อสอบพร้อมเฉลย ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ข้อสอบมาตรฐาน สพฐ
คลิกเลือกชุดข้อสอบ

ข้อสอบกลางปี ป.1 ฉบับที่ 1

ข้อสอบปลายปี ป.1 ฉบับที่ 1

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ป.1 ชุดที่ 1

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ป.1 ชุดที่ 2

ข้อสอบมฐ.ชั้นปี ป.1 ชุดที่ 1

ข้อสอบมฐ.ชั้นปี ป.1 ชุดที่ 2

แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ป.1 ชุดพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

 

 

Rating: 3.3. From 3 votes.
Please wait...